Met genoegen laten wij jullie weten dat we verder hebben gewerkt aan het professionaliseren

van onze Werkgroep.

Vanaf heden gaan wij verder als een stichting. Per notariele akte opgericht en ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel, inschrijvingsnummer 54435854, gaan wij verder als Stichting Inzet Loont.