Inloophuizen: informele psychosociale steun

Psychosociale nazorg wordt onder meer aangeboden door de 75 inloophuizen in Nederland. Deze inloophuizen vallen onder de Stichting IPSO (Instellingen Psycho Sociale Oncologie), en zijn een centrum waar (oud-) kankerpatiënten, de partners, mantelzorgers en/of familieleden terecht kunnen voor hulp en begeleiding bij/na kanker in het verwerken van de ziekte. De gasten van de inloophuizen worden in een huiselijke omgeving welkom geheten door gastvrouwen en gastheren die, vaak uit eigen ervaring, weten wat de impact van kanker is.

De belangrijkste basis redenen om een inloophuis te bezoeken zijn:
 • je kunt je verhaal kwijt;
 • delen persoonlijke ervaringen met lotgenoten;
 • je ervaart dat je er niet alleen voor staat;
 • je leert beter om te gaan met alles waar je tegenaan loopt;
 • je ontvangt begrip van andere gasten.
In de kern zijn de inloophuizen er om op maat gesneden psychosociale oncologische steun te  bieden. Kort samengevat bestaat die professionele (na)zorg uit:
 • emotionele ondersteuning door gesprekken, lotgenotencontact en coaching;
 • een luisterend oor;
 • deelname aan activiteiten die ontspanning en afleiding bieden met mensen die jouw situatie begrijpen en herkennen;
 • aandacht voor het lichaam, bijvoorbeeld door massages;
 • voorlichting en informatievoorziening;
 • organiseren van bijeenkomsten patiëntenorganisatie en/of vakspecialisten;
 • psycho-educatie en cursussen “leven met kanker”.

Deze animatie laat zien waar de toegevoegde waarde zit van de inloophuizen in het bieden van die psychosociale (na)zorg.

Inloophuizen in de regio

Binnen ons gebied tussen Langstraat/Waalwijk en Tilburg e.o., hebben we 2 inloophuizen.

Inloophuis Toon, Waalwijk
Inloophuis Midden-Brabant, Tilburg

Voor wie meer informatie wil over de inloophuizen:

Uit naam van onze inloophuizen brengen we graag het volgende onder de aandacht.

Ter borging van een goede balans bij inzet van vrijwilligers zijn de inloophuizen dringend op zoek naar nieuwe aanwas. Heb je ervaring, voel jij je betrokken, ben je actief in de oncologische (na)zorg en ben je bereid je een aantal uurtjes in te zetten voor steun en medewerking in het inloophuis, dan horen zij graag van je. Dank daarvoor.