Sponsoring

“Ook lotgenoten en inloophuizen zijn door corona getroffen”

Sponsoring, het echte werk

Voor elk evenement is sponsoring door het bedrijfsleven belangrijk voor het steunen van het goede doel. Wij doen dan ook een beroep op u, hoewel wij beseffen dat de zeer lange Covid-19 periode u zeer geraakt zal hebben. Dat geldt echter ook voor de inloophuizen waarvoor donaties significant bijdrage de begrotingen sluitend te krijgen. Daarnaast heeft de Corona-tijd heel veel betekend voor de kanker patiënten die op wachtlijsten geplaatst werden, afspraken voor onderzoek en behandeling werden uitgesteld, met alle gevolgen van dien.

Met jouw donatie steun je onze goede doelen, de twee inloophuizen en de psychosociale (na-)zorg voor lotgenoten.

Sponsoring bij de opstart.

Onze eerste dank gaat uit naar de mensen die ons zo goed hebben geholpen bij de opstart van ons initiatief. Geheel belangeloos hebben zij het mogelijk gemaakt dat we een start kunnen maken met goede communicatie/informatie en ons eerste evenement.

Als je het op prijs stelt dat je (bedrijfs-)naam wordt opgenomen in de lijst van sponsoren, dan kun je dat aangeven via het

Contactformulier.

  1. Je mag je bedrijfsgegevens op onze sponsorlijst plaatsen. Geef dat aan via het contact formulier.
  2.  Je kunt je medewerkers motiveren om een bijdrage te leveren.
  3. Je kunt leveranciers en klanten vragen om mee te doen.
  4. Heb je iets te vieren in je organisatie, denk dan ook aan ons.