Wie is WIL

In september 2019 hebben wij voor het eerst met elkaar kennisgemaakt tijdens een informatieavond van het KWF over het organiseren van een “Samenloop-voor-Hoop”.

We hebben inmiddels afscheid genomen van het KWF en zijn zelfstandig en gemotiveerd verdergegaan als Stichting Inzet Loont. Eenvoudigweg omdat we organiseren leuk vinden maar vooral omdat we een goede doelen drive hebben. Onze focus ligt in algemene zin op mensen die grote behoefte hebben aan psychosociale steun om hun ervaringen te kunnen verwerken, te leren omgaan met hun situatie en emoties, om de mentale kracht te hervinden en te geloven in kwaliteit van leven. Stichting Inzet Loont heeft als doel primair gekozen voor mensen, lotgenoten en naasten, die leven met en na kanker.

De Stichting heeft ten doel:

Organisaties die vooral hun activiteiten uitvoeren met inzet van vrijwilligers en financieel afhankelijk zijn van subsidies, sponsoring en/of donaties te helpen hun bestaansrecht te behouden.

De Stichting heeft voor de jaren 2022/2023 gekozen de IPSO centra in Tilburg en Waalwijk, beiden ANBI Stichtingen, die psychosociale hulp bieden aan mensen die leven met en na kanker.

De Stichting beoogt door financiële hulp en verbeteren van de naams-bekendheid een sterkere verbinding te realiseren tussen de centra Midden-Brabant in Tilburg en TOON in Waalwijk en de kanker lotgenoten.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van activiteiten en evenementen;
  • Het promoten van de centra;
  • Communicatie via (social) media;
  • Het aangaan van relevante partnerships;
  • Het opzetten van een “Vrienden van Stichting Inzet Loont” community.

 

Onze kracht komt voort uit onze maatschappelijke betrokkenheid. Betrokkenheid begint met begrip voor het doel en ook wij hebben allen ervaring met mensen die grote behoefte hebben aan psychosociale steun. Door onze motivatie zijn wij in staat door de bomen nog altijd het bos te zien, hoewel de paden niet altijd recht lopen en zonder obstakels zijn te bewandelen.

Wij komen in actie, wij gaan evenementen organiseren, wij komen met daden, wij helpen nu!

Want onze slogan luidt: “Goed Gedaan” voelt beter dan “Goed gezegd”.